LEDER TIRSDAG 5. MAI

For mange saker med strafferabatt

PREGET: I avisa lørdag fortalte «Eva» sin historie om år med mishandling. Hennes ekssamboer fikk ett års strafferabatt fordi saka lå stille hos politiet.   Foto: Bjørn Brunvoll

Bak hver av de 94 sakene ligger det minst like mange personlige historier. Lang liggetid oppleves som urettferdig for dem som rammes.

Meninger

Romsdals Budstikke har gått igjennom samtlige straffesaker i Romsdal tingrett de fire siste åra. Funnene ble presentert i flere artikler sist uke. I løpet av de kommende ukene vil mediehuset publisere flere artikler om samme tema. Resultatet viser at mer enn hver fjerde straffedømt får strafferabatt fordi saka blir liggende hos politiet.

Dette er første gang strafferabatt er undersøkt i Møre og Romsdal. Verken politiet eller domstolene fører en slik oversikt. Påtaleleder for Møre og Romsdal Politidistrikt, Elin Drønnen, beskriver tallene som utilfredsstillende. Hun viser samtidig til at Møre og Romsdal over tid har hatt relativt lite kapasitet på etterforskning.

Sorenskriver Svein Eikrem ved Romsdal tingrett beskriver undersøkelsen som viktig. Han viser til at liggetid er viktig for alle aktører i en straffesak. I artiklene har Romsdals Budstikke belyst dette gjennom de fornærma som opplever utrygghet. Det oppleves urettferdig at en domfelt får lavere straff fordi at saka har ligget lenge hos politiet.

Liggetid hos politiet er et forhold som fornærma ikke har innvirkning på. Samtidig er det en stor belastning å ha en slik sak gående uavklart over tid. Dette understrekes også i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK). Der heter det at den som etterforskes har rett til å få saka avgjort «innen rimelig tid». Av Høyesterett er liggetid på over ett år ansett som et brudd på EMK.

I løpet av perioden på fire år var det 94 saker hvor det ble gitt strafferabatt på grunn av liggetid. Bak disse sakene ligger det minst like mange personlige historier. Lang liggetid er en belastning for fornærma, vitner og de som er tiltalt i en straffesak. Omfanget av strafferabatt er høgt, og funnene i undersøkelsen bør føre til nye diskusjoner i politiet.

Ikke minst bør det føres en oversikt slik at politiet og andre instanser har løpende oversikt over situasjonen. Undersøkelser andre steder i landet viser at Nordmøre og Romsdal ikke er de eneste distriktet som har denne utfordringen. Det viser at dette også er en strukturell utfordring.