LESERINNLEGG

Dahl setter samarbeidet i Molde i en krise

Det er Dahl som setter samarbeidet i Molde i krise. Ordføreren svarer ikke på hvorfor ingen av de som er kritiske til Raudsand ble invitert i møtet med statsråden.

Morten Walløe Tvedt, fylkesleder Rødt Møre og Romsdal, lagleder Rødt Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Ønsket ikke statsråden en oppdatering?

Hva har gruppeleder Hurlen og ordfører Dahl å skjule siden de ikke tør å ha med noen fra opposisjonen på dette møtet?
Det er ikke akseptabelt at ordføreren uformelt sender én gruppeleder (SV) en presentasjon i etterkant. Hvor er orienteringen til de andre partiene?


LESERINNLEGG

Samarbeid i krisetid

Bjørn Jacobsen etterlyser et bedre samarbeid i Molde mellom posisjon og opposisjon i disse krisetider.  Samtidig kaster han ut en del påstander som viser at han egentlig først og fremst er ute etter motsetninger og konflikt.


Mener Dahl at å sende informasjon til Rbnett erstatter å informere de andre partiene i kommunestyret?

Vi vil ha svar på hva konkret som er gjort i administrasjonen for å følge opp kommunestyrets vedtak om Raudsand av 6. februar?

Helt konkret, ordfører, utover dette møtet, hva har administrasjonen gjort?

Som vara til hovedutvalget med det politiske ansvar for dette, har jeg ikke sett at noe arbeide er påbegynt. Saken har ikke vært behandlet i Formannskapet.

Vi har stor forståelse for at koronakrisen er krevende - burde ikke da ordføreren unngå å delta på møter hvis han etter sitt eget utsagn ikke hadde noe innlegg på møtet.

Morten Walløe Tvedt, fylkesleder Rødt Møre og Romsdal, lagleder Rødt Molde.

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal