LEDER ONSDAG 25. MARS

Viser betydningen av et sterkt landbruk

«Lys fra traktorer og driftsbygninger bør verdsettes ekstra i disse dager.»

SJØLFORSYNING: Under 50 prosent av maten vi spiser er produsert i Norge. Koronautbruddet understreker betydningen av norsk landbruksproduksjon.   Foto: Scanpix

Meninger

Norge har lav sjølforsyningsgrad sammenliknet med flere av våre nærmeste naboer. Under 50 prosent av maten som vi spiser blir produsert i Norge. Situasjonen vi nå opplever understreker den viktige betydningen av å ha et sterkt lokalt landbruk. For noen uker siden gikk matvarekjedene ut med beskjed om at de hadde varer til alle.

Det var svært viktig i en situasjon hvor befolkningen var i ferd med å få panikk. I tida som kommer vil etterspørselen etter norske landbruksprodukter mest sannsynlig øke. Det er viktig at man legger til rette for at produksjonen kan opprettholdes gjennom den viktige våren og sommeren.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier til avisa Nationen at koronautbruddet viser hvor viktig norsk landbruk er for landet. Han viser til at det kommer nye kriser som i enda større grad kan vanskeliggjøre matimport til Norge.

Bondevik har viktige poeng, og mest sannsynlig vil det bli en debatt om dette når situasjonen har normalisert seg. Senterpartiets veteran Per Olaf Lundteigen sier til samme avis at han tror synet på sjølforsyning vil få et før og etter-skille på grunn av koronaviruset. Skal man lykkes med det må man justere landbrukspolitikken. De siste åra har det blitt lenger mellom de aktive brukene i norsk landbruk.

Landbruksnæringa har, i likhet med mange andre næringer, vist store omstillingsvilje i situasjonen landet nå står i. Digitale hjelpemiddel har blitt tatt i bruk for å sikre rask kompetanseutvikling og nødvendige tiltak i en endret hverdag. En rundtur i Romsdal viser at landbruket fortsatt er stor aktivitet.

Dette er ei næring som i stor grad er vant til å jobbe fra heime, og som over tid har organisere fagmiljø i næringsklynger. Lys fra traktorer, maskiner og driftsbygninger bør verdsettes ekstra i disse dager. Det er her maten vår produseres. Våronna har aldri vært viktigere, uttaler Bondelagets generalsekretær.

Koronautbruddet viser til fulle betydningen av sentrale yrkesgrupper. Restriksjoner på utenlandsk arbeidskraft gjør at landbruksnæringa nå trenger folk. Det bør legges til rette for at dette kan gjøres så enkelt som mulig.