LEDER MANDAG 16. MARS

Vår oppførsel kan være med å redde liv

Alle kan bidra: Enkle tiltak i hverdagen, som god håndhygiene, å holde avstand til andre mennesker og respektere karantenereglene, vil bidra til å hindre at viruset sprer seg.   Foto: Scanpix

Det er uvant når vi må legge begrensninger på måten vi oppfører oss på.

Meninger

De fleste av oss er ikke smittet av koronaviruset, men på en eller annen måte er vi alle likevel rammet av viruset. Smittesituasjonen endrer seg fra time til time. Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå at smitten spres. Røde Kors har satt opp noen lettfattelige regler de kaller Koronavettregler, etter modell fra de kjente fjellvettreglene. Budskapet er: Vår oppførsel kan være med på å redde liv.

Når samfunnet er lammet slik vi opplever i Møre og Romsdal og resten av landet, er det nødvendig at hver enkelt tar ansvar for at covid-19 ikke skal smitte. Myndighetene har laget regler for hvordan vi skal forholde oss, blant annet med karantene dersom man har kommet fra utlandet, vært i kontakt med personer som har kommet fra utlandet eller vært i kontakt med noen som har testet positivt på viruset. Det kan ikke sies sterkt nok: Karantenereglene må respekteres og etterleves.

Man sitter ikke i karantene for å bli frisk, man sitter i karantene for å begrense smitten.

Oppfordringene er forståelige: Vi må ha spesiell omtanke for barna og ungdommene slik at de ikke utsettes for smitte som igjen spres videre. Vi reiser ikke på hytta, men holder oss heime der helsetjenestene er kjent og har mulighet til å gi hjelp. Vi hamstrer ikke matvarer unødig. Vi styrer unna sosiale sammenkomster. Vi vasker hendene ofte, og vi holder avstand til andre mennesker.

Stenges samfunnet ned og sjukdom brer om seg, slik vi ser fra dag til dag, er noen yrkesgrupper viktige for folks trygghet, liv og helse. Vi trenger alle som jobber i helsevesenet, derfor er det avgjørende at vi klarer å forhindre at de blir slått ut av koronaviruset.

Det samme gjelder for personer som har samfunnskritiske posisjoner, for eksempel brannkorps, politi, strømforsyning og de som var ansvar for beredskapen. Det er uvant når vi må legge begrensninger på oss sjøl og måten vi oppfører oss på, men dette er en del av fellesdugnaden for å hindre at koronaviruset sprer seg fritt.