LEDER TIRSDAG 25. FEBRUAR

Bør investere mer i skadeforebygging

«Skader for barn og unge er ofte knyttet til vekstrelaterte plager. I tillegg kan man også i yngre aldersklasser se eksempler på overbelastning.»

VIKTIG TILBUD: Molde FK Bredde har siden 2015 hatt organisert skadeforebyggende trening for utøvere i aldersgruppa 12 til 15 år.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Skader for barn og unge er ofte knyttet til vekstrelaterte plager. I tillegg kan man også i yngre aldersklasser se eksempler på overbelastning.

Meninger

Mange unge idrettsutøvere mister mye tid på grunn av skadeproblemer. Den hyppigst forekommende ulykkestypen i aldersgruppa 15–24 år er idretts- og sportsulykker. For en ung idrettsutøver kan et skadeavbrekk være frustrerende, smertefull og påvirke motivasjonen. Nylig gikk tidligere landslagstrener i håndball, Marit Breivik, ut og kritiserte idretten for å ikke gjøre nok for å forebygge idrettsskader hos barn og unge. Også lokale trenere mener at det kan gjøres mer.

Forebyggende trening fungerer, og bør vøre en del av treningshverdagen til unge idrettsutøvere. Systematisk skadeforebyggende trening kan redusere skaderisikoen med 50 prosent, mener idrettslege Christine Holm Moseid. Hun mener at klubbene fortsatt kan bli flinkere til å prioritere denne delen av treningsarbeidet.

De siste åra har de ulike særforbundene blitt flinkere til å prioritere kompetansearbeid rundt skadeforebygging. Et godt eksempel er prosjektet Skadefri som er utviklet i samarbeid mellom Olympiatoppen og ulike særforbund.

Problemstillingen bør løftes i lag og foreninger. Kompetanse er viktig for å lykkes. Skader for barn og unge er ofte knyttet til vekstrelaterte plager. I tillegg kan man også i yngre aldersklasser se eksempler på overbelastning, spesielt blant de ivrigste.

Det er viktig at klubbene kartlegger behovet, og rådfører seg med fagmiljø som kan kommunisere direkte med ungdom og foresatte. Ofte kan flere idretter eller lag gå sammen om å utvikle tilbud for en aldersgruppe.

Dette kan medføre til samhold på tvers av idretter, og kan også være nyttig for unge utøvere som driver med flere idretter. Ikke minst for å kartlegge den totale treningsmengden til de ivrigste utøverne.

I Romsdal er det flere klubber som har lyktes med ulike pilotprosjekt. MFK Bredde har siden 2015 hatt et tilbud gjennom vintersesongen for 12–14 åringer. Det er viktig at idrettskretsen løfter fram de gode prosjektene slik at man kan få til en kompetansedeling mellom klubbene.