FRIHELG

Ona fyr er i Romsdal

Kommune- og regionreformen har gjort deler av Norge både geografi- og identitetsforvirra.

Landemerke: Ona Fyr er et kjent landemerke, og viktig for identiteten til mange romsdalinger.   Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger