LESERINNLEGG

Romsdal regionråd: Vi har naturligvis vurdert Romsdalsaksen!

Blitt vurdert: – ROR har naturligvis vurdert både Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt fergeforbindelse over Romsdalsfjorden, skriver Alf Reistad (bildet) og Torgeir Dahl i ROR.  Foto: Egil H. Torvik

Meninger

Ved en feil i redaksjonen i Romsdals Budstikke ble Romsdal Regionråd (ROR) tatt til inntekt for en uttalelse som Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier AS, kom med under vårt medlemsmøte sist fredag. Nye Veier AS var invitert for å gi en orientering om hvordan selskapet arbeider, og deres foreløpige vurderinger av E136 Ålesund-Dombås og E39 Ålesund-Molde.

ROR har naturligvis vurdert både Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt fergeforbindelse over Romsdalsfjorden.

Regionrådet har som overordnet formål å styrke regionen. Kampen om arbeidskraft blir stadig tøffere. Ungdommen søker i stadig større grad mot større byer. Vi arbeider derfor for å utvikle en større bo- og arbeidsmarkedsregion i konkurranse med de store byene.

Nye Veier AS poengterte i sin presentasjon at det er viktig å være klar på hva en ønsker å oppnå med en veiutbygging. Det har aldri vært intensjonen å finne den korteste traseen for Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim. For å få samfunnsøkonomi i slike investeringer fordres det at man finner de beste traséene som samtidig bygger bo- og arbeidsmarkedsregioner.

TØI (Transportøkonomisk institutt – Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning) sier at hyppige fergeavganger ikke løser utfordringen. Deres konklusjon er at «Frekvensøkning sammen med kraftige vegforbedringer mellom ferjeleiene vil ikke i særlig grad bidra til å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene på tvers av fjordene».

ROR mener det er viktig å velge den korteste og raskeste forbindelsen mellom Ålesund og Molde – for folk flest. Møreaksen er det eneste alternativet som har så kort reisetid at det vil kunne utvikle Ålesundregionen og Molderegion til en kraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg gir Møreaksen en stor bonuseffekt ved at et betydelig næringsliv, og om lag 4.500 innbyggere, i Midsund og Aukra blir landfast. Realisering av Møreaksen og Kjerringsundet medfører at tre fergesamband med totalt seks ferger vil bli avviklet. Dette styrker økonomien for Møreaksen.

Som nevnt har ROR også vurdert Romsdalsaksen, men vår konklusjonen er at Møreaksen er det beste alternativet for Fergefri E39 mellom Ålesund og Molde – og det alternativet som best utløser ønskede synergier mellom Sunnmøre og Romsdal. TØI sin analyse viser at man ikke vil oppnå ønsket effekt ved hyppige fergeavganger. ROR ser fram til resultatet av de utredninger som nå pågår – både av Romsdalsaksen og flytebro på Møreaksen.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook