LESERINNLEGG

Debatten om bærekraftig reiseliv

«Vi er alle enige om at vi sliter med å komme fra ord til handling for å få til en mer bærekraftig utvikling»

Oddbjørn Vassli  Foto: Richard Nergaard

Meninger

Det er blitt mye oppmerksomhet om gondolplanene på Åndalsnes. Det er bra, og som selskap har vi lagt opp til det ved å offentliggjøre planer og tegninger fortløpende. Til den pågående debatten ønsker vi å løfte inn fem momenter:

Legger vi det samme i bærekraft?

Rauma er som pilot i Visit NordVest i gang med å utvikle Romsdalen som bærekraftig reisemål. Som alle vet stammer bærekraft-ordet fra Brundtland-kommisjonen på 80 tallet som påpekte hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling måtte sees samlet for å få til en bærekraftig utvikling. I arbeidet med bærekraft i reiselivet i Rauma legges UNWTOs 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv til grunn. Disse omfatter både bevaring av natur, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Bærekraft er derfor noe langt mer enn klassisk naturvern eller klima. Rauma er nå i en posisjon hvor vi sammen skal utforme hva begrepet konkret skal inneholde for oss.

Verdiskaping

Vi mener at den største bærekraftutfordringen Romsdalen har er at 1 mill. turister årlig i området bare legger igjen 100 kroner i snitt. Ikke en gang utviklingsland har så liten effekt av reiselivet sitt. Når Romsdalen AS velger gondolen som sitt første større investeringsprosjekt for å få økt verdiskaping ut av reiselivet, så ligger det grundige analyser bak dette. Romsdalsgondolen alene vil ha en større omsetning enn Grand Hotell og øke verdiskapingen i reiselivet i kommunen med 40 %. Menon Economics har beregnet ringvirkningene av gondolen for det øvrige næringsliv til å kunne være nærmere 1 mrd. kroner.

Lokaldemokratiet bestemmer

Halvparten av Raumas areal er underlagt statlig forvaltning - enten til nasjonalpark eller landskapsvernområde. Men akkurat Romsdalseggen er det de lokale myndighetene som rår over. Etter å ha prøvd å realisere en gondol til Aksla både på 60-tallet og 90-tallet, vedtok kommunestyret enstemmig i 2013 på nytt å blåse liv i gondolplanene ved å regulere inn en trase i kommuneplanens arealdel opp til Aksla. Det er kommunestyret gjennom behandling av foreliggende forslag til reguleringsplan som avgjør om det blir mulig for oss som selskap å bygge gondol til Aksla.

Fra ord til handling

Vi er alle enige om at vi sliter med å komme fra ord til handling for å få til en mer bærekraftig utvikling. Vi synes det er underlig at Rauma som reisemål og Romsdalen AS som selskap blir angrepet når vi seriøst arbeider for å utvikle vårt framtidige reiseliv i en bærekraftig retning. I gondolprosjektet bruker vi eksempelvis over 20 mill. kroner for å framføre infrastruktur som strøm, vann og avløp til Aksla i en tunnel inne fjellet samtidig som vi unngår å bygge veg ved å leie inn en egen taubane i byggefasen – alt for å få til en skånsom utbygging. Vi har tilknytta oss en av landets dyktigste arkitekter innenfor sporløs og miljøvennlig bygging. Vi skal være miljøsertifisert bedrift fra dag en. Og alle kundene som gondolen trenger er allerede her.

Reiseliv og friluftsliv

Friluftsliv og reiseliv er ikke det samme. Friluftslivet er de enkle opplevelsene i naturen som er gratis og stort sett tilrettelagt av frivillige organisasjoner.

Reiseliv er næringsvirksomhet som handler om markeder, attraktive produkter og kunder, salg, distribusjon og markedsføring, omsetning og fortjeneste. Muligens har vi ikke hatt dette skillet klart nok for oss, og så blir friluftsfolket misfornøyde med reiselivsnæringen og omvendt.

Vi mener at det er god plass til begge deler i Rauma.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal