LESERINNLEGG

MDG forstår ikke Møreaksen

I innlegg på Rbnett 18. juni stiller Jens Peter Ringstad, Molde MDG, spørsmål ved miljøvirkningene av Møreaksen. Men forstår han hvordan dette henger sammen?
Meninger

Jeg er glad for at også Ringstad mener vi trenger grønn vekst. Dersom Ringstad støtter økonomisk vekst er han muligens i strid med MDGs partiprogram, men det kan jeg la ligge.


LESERINNLEGG

Møreaksen er fremtidsrettet og miljøvennlig

Møre og Romsdal står overfor store omstillinger for å sikre bærekraftig vekst. Effektiv samferdsel er en forutsetning for å lykkes

 

Verre er det at Ringstad ikke ser ut å forstå at vekst, enten den er grønn eller grå, krever effektiv samferdsel. Ofte er det som er økonomisk effektivt også effektivt og bra for miljøet ved at det brukes mindre ressurser. Dermed kan effektiv transport bidra til mindre utslipp. Dette vil i stor grad være tilfelle for Møreaksen. Det kommer jeg tilbake til.


 

Sjøtransport og jernbane

I innlegget roter Ringstad sammen ferge over fjorden med godstransport på sjø. Dette er to forskjellige ting. Godsfrakt med store skip er noe helt annet enn lastebiler og persontransport på fergene både økonomisk og miljømessig. Skipstransport er gunstig fordi svært mye gods kan fraktes på en gang. Lastebiler i fergekø forstår de fleste ikke er gunstig.

Det er fint at Ringstad vil ha utslippsfrie tog på Raumabanen. Jernbane kommer likevel aldri til å bli den dominerende transportformen i fylket vårt. Å flytte gods fra vei til jernbane har vist seg vanskelig å få til. Det vil neppe endre seg med utslippsfrie tog.

Derfor er kortere reisetid miljøvennlig

Kort reisetid bidrar til at det trengs mindre ressurser på transport. Et enkelt eksempel viser dette. Med dagens reisetid vil ikke en lastebil klare å kjøre mer enn en tur-retur Molde - Ålesund på en arbeidsdag. Når Møreaksen halverer reisetiden vil lastebilen rekke to turer. Dette innebærer at det trengs bare halvparten så mange lastebiler for å utføre samme transport på strekningen som i dag.

MDG har i andre sammenhenger uttrykt stor bekymring for utslippene fra produksjonen av kjøretøy. Når kortere reisetid gir behov for langt færre lastebiler er dette derfor bra for miljøet.

Tilsvarende er det for kollektivtransporten. Med halvert reisetid kan antall bussavganger dobles uten at det trengs flere busser. Dermed blir det også langt flere som finner busstilbudet attraktivt.

MDGs politikk vil utarme distriktet vårt

Veitransporten er i ferd med å bli utslippsfri. Og det går fort både for personbiler og tyngre transport. Av bilsalget i mai var 35% nullutslippsbiler. I Oslo og Trondheim kommer mange utslippsfrie busser i drift i år som erstatter dieselbusser. Dette vil nok bli fremtiden i Molde også. Lastebiler vil bli utslippsfrie. F.eks. har Felleskjøpet bestilt 50 hydrogendrevne lastebiler. Det kommer fortsatt til å være fossile kjøretøy i drift etter 2025, men det er ingen tvil om hvilken retning dette går.

Problemet med MDGs politikk er at partiet er mot veibygging og bilbruk selv om den blir utslippsfri. Konsekvensen av den politikken er at befolkning og økonomisk aktivitet vil bli konsentrert til storbyene. Det er vei, ikke jernbane og sykkel, som vil være viktigste transportform i Møre og Romsdal.

En politikk som går mot veibygging og veitransport er en oppskrift på utarming av distriktet vårt. Betydningen av Møreaksen har ikke Ringstad og MDG forstått.

Frits Inge Godø, varaordførar i Midsund, 2. kandidat Molde Venstre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts meningsportal