Hvorfor vil Høyre sende eldre i Molde på institusjonsplass i Midsund?

Høyre og Geir Blakstad, som er leder i Drift- og forvaltningsutvalget i Molde, vil sende eldre i Molde på eldreinstitusjon i Midsund.

OM INSTITUSJONSPLASSER: – Hvorfor velger Geir Blakstad å gå «høyt på banen» i media og fronte et behov for sykehjemsplasser, når han i utvalget han er leder for velger å være passiv og tilbakelent, spør Senterpartiets Harald Valved (bildet) i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I lørdagens RB gikk Geir Blakstad høyt på banen og hevdet at det ikke var lurt å kutte 16 sjukeheimsplasser i 2015. Dette har Senterpartiet hevdet i hele prosessen. Ved enhver anledning har Senterpartiet stemt mot denne reduksjonen og vi har gjentatte ganger fremmet oversendelsesforslag om å utrede en økning av antallet plasser på Skåla omsorgssenter. Ingen ting har skjedd.

På møtet i utvalget mandag 4. desember argumenterte både Senterpartiet og Fremskrittspartiet for at en straks bør starte planleggingen av en slik utvidelse. Å vente vil bare føre til komplikasjoner for de eldre og en stadig økning av utleggene til liggedøgn på Molde sykehus. I 2017 bruker Molde kommune tett på 10 millioner for å dekke opp slike liggedøgn. Å drifte en sykehjemsplass koster ca 0,8 millioner.

Hvorfor velger Geir Blakstad å gå «høyt på banen» i media og fronte et behov for sykehjemsplasser, når han i utvalget han er leder for velger å være passiv og tilbakelent. Han mener vi kan dekke det umiddelbare behovet ved å sende eldre til Midsund, og at vi ikke kan gjøre noe annet en å vente på Helse og omsorgsplanen som kommer sommeren 2018.

Dette er en holdning de eldre ikke er tjent med. Helseforetaket er heller ikke tjent med dette, så lenge som Molde kommune legger beslag på sengeplasser på sykehusene som pasienter til behandling har behov for.

Harald Valved,

Senterpartiet

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook