LESERBREV:

Nasjonal sykkelrute 1 og trafikksikkerhet

".. uansvarlig av fylket og Statens Vegvesen å markedsføre dette som en trygg sykkelveg for familier før gang- og sykkelveg er på plass..."
Meninger

Åpent brev til Møre og Romsdal fylkeskommune v/ samferdselsavdelinga, Statens vegvesen og Fræna kommune v/ ordfører.

Mandag 4. juli blir nasjonal sykkelrute 1 fra Ålesund til Kristiansund åpna. Fredag hadde RB en tosiders reportasje om ruta. Som beboere langs en bit av ruta, var det der noen forunderlige og sjokkerende uttalelser som må kommenteres.

«Alle (sykkel-)rutene skal trafikksikkerhetsrevideres for å sikre at de kan anbefales for syklister. Det gjør Statens Vegvesen».  Dette må bety at ruta blir ansett som trygg. Vi bor mellom Tornes og Kjørsvika. Her er det en strekning på 2.3 km uten gang- og sykkelveg. Strekningen er en av svært få steder på ruta, som har 80 km fartsbegrensning. Her er det rette strekninger hvor farten like gjerne kommer opp i 100 – 120 ++. Vi som bor her, føler vi setter livet på spill hver gang vi gir oss ut på vegen gående eller på sykkel. At Statens Vegvesen anser det som trygt å ferdes her, er utrolig! De kan umulig selv ha prøvd det ut i virkeligheten. Her omkring tillater ikke foreldre barna å sykle denne strekningen til skole, fritidsaktiviteter eller kamerater av frykt for barnas liv og helse. At denne strekningen nå skal markedsføres i inn- og utland som trafikksikker mener vi er uansvarlig. I det minste burde denne vegbiten skiltes som farlig.

Leder i Møre og Romsdal Friluftsråd,

Ola Fremo, uttaler til avisa:

«Å sykle langs vanlige trafikkerte veier er sykkelturismens sjel. Man ferdes overalt, unntatt på de tungt trafikkerte veiene. Så denne ruta er helt i tråd med det sykkelturister forventer».

Kjære Ola Fremo, har du selv prøvd å sykle med barn mellom Tornes og Kjørsvika på en vanlig hverdag? Ellers er du herved invitert utover for å erfare det! Her er mye tungtrafikk, stor fart, uoversiktlig bakketopp og sving, veivern som gjør det vanskelig å hive seg i grøfta når bilene blir for nærgående.

Vi syns det er veldig positivt med sykkelruter her i distriktet, og der det er sykkelveg, er det virkelig flott å sykle. Men vi syns det er uansvarlig av fylket og Statens Vegvesen å markedsføre dette som en trygg sykkelveg for familier før gang- og sykkelveg er på plass mellom Tornes og Kjørsvik.

Vi har kjempa for å få denne gang- og sykkelvegen på plass i mange år nå. Nå er reguleringsplan klar og grunneiere har gitt tillatelse. For et par år siden var det omsider vår tur til å ligge øverst på prioriteringslista i Fræna kommune sin trafikkplan.  Nå mangla bare finansiering, ble det sagt i kommunen.

Så får vi fredag tilsendt vedtatte prioriteringer i investeringsprogram for fylkesveger, vedtatt april 2016. Der ser vi til vår forskrekkelse at Tornes – Kjørsvik overhode ikke er nevnt i prioriteringslista for 2017-2023!

HVA HAR SKJEDD, FRÆNA KOMMUNE? Har dere sovet i timen og ikke meldt behovet inn til fylket?

Dette var veldig nedslående. Og i tillegg lese at Statens Vegvesen anser vegen her som trafikksikker,  og at fylket markedsfører den slik. Det er til å miste motet av.

Bjarne Nielsen og Kari Selnes

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook