Verftet: – Dette tar vi på høyeste alvor

Det var tirsdag det ble gjort allment kjent at det er et pågående utbrudd av pneumokokker i Vestnes.

Hege Anita Akselvoll sier Vard arbeider med å få en fullstendig oversikt over hvor mange som skal vaksineres. Vaksinasjonen vil etter planen starte torsdag. FOTO:   Foto: STAALE WATTØ, SUNNMØRSPOSTEN

Vestnes

(Smp) – Dette tar vi på høyeste alvor. Vi er i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegen, arbeidstilsynet og vår egen bedriftshelsetjeneste, sier Hege Anita Akselvoll, kommunikasjonsdirektør i Vard til Sunnmørsposten.


Smitta etter å ha jobba tett i dårleg luft

Penicillin har vore effektivt på alle som har blitt sjuke av pneumokokkar ved Vard Langsten.


De som er ramma av utbruddet skal ha arbeidet ved Vard Langsten i Tomrefjord, og det gjelder personer som er ansatte i ulike selskaper, innen Vard-konsernet og personer fra underleverandører og innleide. Det skal være flere forskjellige nasjonaliteter blant personene som har blitt sjuke.

Onsdag morgen har det blitt holdt et informasjonsmøte ved verftet.


Folkehelseinstituttet: – Alle sveisere bør ta vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle som er i kontakt med røyk fra sveising om å la seg vaksinere mot pneumokokker.


– Den informasjonen vi har fått av kommuneoverlegen er at de tilfellene som er rapportert om av denne infeksjonen, gjelder personer som arbeider i industrien, og som har eller har hatt tilknytning til Vard Langsten, For å rekke over flest mulig med informasjon om utbruddet, deler vi opp i ulike grupper, og bruker flere kanaler for å nå ut. Vi er nå i ferd med å informere ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører, sier Akselvoll.


Tillitsvalgt:– Rolig stemning her

Jørn Inge Hestnes, tillitsvalgt ved Vard Langsten, sier pneumokokk-utbruddet ikke merkes spesielt på verftet.


Ifølge kommuneoverlegen i Vestnes, Jan H. Fjeldheim, er det bekrefta at ni personer har vært innlagt på sjukehus på med pneumokokksjukdom. Alle disse skal nå være utskrevet fra sjukehus. I tillegg er det seks ubekrefta tilfeller som kan ha tilknytning til utbruddet. Personene skal ha blitt sjuke i tidsrommet januar – mars. I tillegg skal det ha vært flere som har fått lungebetennelse.

Bakterien kan i tillegg til lungebetennelse føre til sepsis, altså blodforgiftning, og hjernehinnebetennelse.

Starter vaksinering

Vard ble varslet om utbruddet på mandag ettermiddag.


Utbrudd av alvorlig lungebetennelse ved Vard Langsten i Vestnes

16 innlagt på sjukehus - no vert det gjort klart for massevaksinering av verftsarbeidarar

Fleire pasientar har blitt behandla på sjukehusa i Møre og Romsdal som følgje av pneumokokk-utbrotet.


– Hvilke råd har dere fått om sjukdommen?

– Det er generelle forebyggende råd knyttet til sykdom, som håndvask og bruk av hånddesinfiserende midler, ta hensyn om en hoster eller nyser og at arbeidere med influensalignende symptomer ikke skal gå på jobb. I tillegg har vi fått anbefaling om vaksinering. Vi støtter oss til de tiltakene som Folkehelseinstituttet og kommunelegen anbefaler, sier Akselvoll.

Akselvoll opplyser at vaksineringen starter torsdag, utpå dagen når vaksinene er på plass. Fra da av vil vaksineringen bli gjennomført fortløpende i dagene som kommer

Vard i Tomrefjord har omtrent 250 ansatte. I tillegg har de et stort antall innleide arbeidere fra utlandet på verftet, samt personer fra underleverandører og samarbeidspartnere.  Vard arbeider nå med å få en fullstendig oversikt over hvor mange som skal vaksineres.

Innleid arbeidskraft

Flere av dem som har blitt rammet av pneumokokk-utbruddet er arbeidere som er innleid fra utlandet.

– Stiller dere noen krav til helse eller vaksinasjoner når dere leier inn arbeidskraft fra utlandet?

– Vi registrerer ikke hva den enkelte arbeider eventuelt har av vaksiner, vi følger helsemyndighetenes generelle retningslinjer. Vaksinasjonsprogrammene varierer fra land til land, og flere land har lignende vaksinasjonsprogrammer som vi har i Norge, svarer Akselvoll.


Bakterieutbrudd ved Vard Langsten: 15 smittet

15 ansatte ved Vard Langsten i Tomrefjord har blitt innlagt med pneumokokker. Vestnes kommune innfører strakstiltak.


– Når folk kommer hit for å jobbe, har vi våre prosedyrer for registrering av generell informasjon fra selskapet om deres arbeidere, og vi gir blant annet HMS-informasjon og annen viktig informasjon når det kommer folk til bedriften og begynner å arbeide her. I tillegg har vi en bedriftshelsetjeneste som har tett oppfølging av de ansatte i hverdagen, sier Akselvoll.

Denne saka sto først i Sunnmørsposten.