Kommunen har snart ikke kapasitet til flere graver – vil utvide her

Neste år blir Tøndergård gravlund full. Og ikke lenge etter er plassen på Røbekk også oppbrukt.

Røbekk Området på 15 dekar nordøst for dagens gravlund ved Røbekk kirke skal bli ny gravplass. Kommunen jobber med detaljregulering av området nå.  Foto: Bjørn Brunvoll

Dette kartet viser omtrentlig arealet som kommunen vil etablere grav- og urneplasser på.  Foto: Google Maps

Molde

Kommende tirsdag skal Plan og utviklingsutvalget i Molde kommune ta stilling til rådmannens forslag om å kjøpe 15 dekar på Røbekk for å øke kapasiteten til gravplass.

Fullt om få år

Gravlunden på Tøndergård vil bli fylt opp med nye graver i løpet av 2018, mens det på dagens gravplass på Røbekk vil bli fullt om 2 til 3 år.

Derfor ønsker kommune å opparbeide mer plass ved Røbekk kirke og gravlunden der. Kommunen arbeider med detaljregulering av gravlund på Røbekk.

– Opparbeidelsen av ny gravplass på Røbekk er et prioritert tiltak siden Tøndergård gravlund vil bli fylt opp med nye graver i 2018, skriver rådmannen i sakspapirene.

Noe selges, noe byttes

Området eies av to grunneiere. Den ene ønsker et makeskifte, altså å bytte til seg annet areal i utbyggingsområdet Elgsåslia, mot grunnen til gravplass. Den andre eieren ønsker å selge grunnen.

Etter forhandlinger har kommunen landet på 2 750 000 kroner for 15 dekar. Kostnaden vil bli dekket gjennom budsjettet for et eget prosjekt for kirkegårdsutvidelser.

Hvis Plan og utviklingsutvalget godkjenner avtalen, går saka videre til formannskap og til slutt kommunestyret som har siste ord i saka.