Ber Molde bosette flyktninger - dette antallet foreslås

Molde kommune blir bedt om å ta imot flyktninger neste år, kommunedirektøren anbefaler mottak av inn til 85 personer i 2022.
Lokal

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) regner med at det blir behov for å bosette om lag 5.500 flyktninger i Norge neste år, og ber nå kommunene om å ta imot.