Molde i spill

Tidligere kunne man bare kjøpe Rådhusplassen og Ullevål Hageby i brettspillverden. Men fra 1987 kunne alle kjøpe Roseby, Dahls Bokhandel og Nomi.

Molde-spill: Moldespillet og Romsdalsglupingen er to lokale brettspill som ble gitt ut i henholdsvis 1987 og 1990. Spillene ble gitt ut av KFUM/KFUK og overskuddet gikk direkte til foreningens barne- og ungdomsarbeid. Puslespillet med motiv av Molde domkirke ble gitt ut av Dahls bokhandel, mens puslespillet med moldepanoramaet er et nyere lokalt innslag produsert av Mark Speed og Anita Strand Eriksen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Lokal

I 1987 kom nemlig Moldespillet ut på markedet. Spillet var den lokale utgaven av Monopol og lokale firma stilte sine aksjer og eiendommer fritt for salg til allmuen. Mannen bak ideen var Svein Neerland – den gangen kretssekretær i lokalavdelinga for KFUK/KFUM.