Nytt dataspill skal vise hvordan det var i Romsdal-regionen for 1000 år siden

foto