Kultur

Kulturpris til dugnadsgjeng

foto
Frå venstre Poul Erik Jensen, Finn Arne Roaldsnes og Lars Fjørtoft tok imot kulturprisen, som vart delt ut av ordførar Geir Inge Lien. Foto: Olav Skjegstad