– Vi vil ha de samme utfordringene uansett målform