Ole Andreas har endelig fått koronarevansj - spiller stor rolle i Kristiansund

foto