Leitar etter gamle skipsmåleri

Har du eit måleri laga av Peder Janke Jacobsen? Det er Åsmund Bjordal som spør. Han skriv på ei bok om målaren, som vaks opp på Bjørnsund.

Måleri: Åsmund Bjordal med bildet av «Statsraad Lehmkuhl», som han kjøpte i 1975.   Foto: privat

Kultur

(Smp) Pensjonert havforskar Åsmund Bjordal (70) leitar etter måleri av gamle seglskuter og fiskefartøy, laga av Peder Janke Jacobsen (1909-98).