Får stryk i rapport: – Vi tar gjerne over hele ansvaret

Nordmøre Museum og Romsdalsmuseet har delt forskeransvar. En evalueringsrapport viser at Nordmøre Museum ikke oppfyller sin del. – Vi stusser på at rapporten ikke får umiddelbare konsekvenser, sier museumsdirektør Hans-Olav Solli.

Vil ta forskeransvar: Nordmøre museum, her representert ved Mellemværftet, og Romsdalsmuseet, her ved Krona, deler på ressursene til forskning. Det fungerer ikke, viser en evaluering. Nå vil Romsdalsmuseet ta hele ansvaret.  Foto: Hildegard Meese / Stiftelsen Nordmøre Museum og Bjørn Brunvoll

Kultur

– Vi er kjent med at Nordmøre museum over år har hatt interne organisatoriske utfordringer. Den nye ledelsen arbeider målrettet med dette. Museet må levere i forhold til krav til fellestjenestene som i regional delplan, i 2022. Hvis ikke, blir det anbefalt at fellesfunksjonen blir flyttet, står det i en evalueringsrapport som politikerne i kultur-, næring og folkehelseutvalget i fylket skal ta stilling til tirsdag.