Slik minnes de Pingen

Tidligere festivalsjef Hans-Olav Solli og festivalgründer Otto Kikkan Sættem minnes Pingen med glede.

2020: Per Inge Pingen Hansen (t.v.) sammen med Otto Kikkan Sættem og daværende festivalsjef Hans-Olav Solli. Pingen ble hedret med Molderosen.  Foto: Petter W. Sele / Moldejazz

Kultur

– Han hadde meninger om ting, og kom med gode råd – det satte jeg stor pris på som festivalsjef. Sjøl om han ikke var direkte involvert i festivalen de seinere åra, var han veldig engasjert og til stede. Det sier Hans-Olav Solli, tidligere mangeårig festivalsjef for Moldejazz, når han nå minnes Pingen.