Får 5,3 millioner til nytt prosjekt: – Kan hindre at elever faller utenfor

Molde kommune har fått 5,3 millioner kroner til et stort kulturprosjekt i grunnskolen. Målet er å gi elevene et rikere miljø preget av inkludering, trivsel og mestring.

Nytt samarbeid: Disse tre med flere samarbeider i nytt prosjekt; Ann Karin Orset, leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, kulturskolelærer og prosjektleder Hans-Petter Gyldenskog og Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune.  Foto: Vera Henriksen

Kultur

Denne uka ble prosjektet, som har fått navnet «Kunst og kulturaktive barn og unge – for inkludering, fellesskap og mestring», i gang på Molde kulturskole.