Deler ut nær seks millioner til kulturlivet – sjekk hvem som får

170 søkte om støtte. Nå får 80 av kulturaktørene 5,7 millioner kroner gjennom fylkeskommunens stimuleringsordninger.

Får stimuleringspenger: Kunstner Ine Harrang, forfatter Endre Ruset og musiker og humorist Arild Hoksnes.  Foto: Vera Henriksen / Line Rakvåg Malones / Privat

Kultur

I disse dager sender Møre og Romsdal fylkeskommune ut svar til de som har søkt om tilskudd gjennom de fire stimuleringsordningene for kulturfeltet. Totalt blir det delt ut 5,7 millioner kroner på 80 søkere.