Språkspalten

«Kalsnekje» - vêrord med overraskande link til dyreriket

«Snæken» har med «snåk» å gjere, som er eit gammalt germansk ord for hoggorm.

Følest som: Yr.no har forresten nyleg forbetra tenesta si med kolonna «Følest som». Det er ein kombinasjon av faktorane varmegrad og vindstyrke. Men ikkje av fuktighet - så langt. 

Kultur

Mange har skunda seg innom døra, gått raskt bort til omnen og klaga på kor «kalsnekje» det er. I slike tilfelle er det kaldare enn det gradstokken seier. Dei fem varmegradane som vêrmannen eller vêrdama fortel om, er somme tider svært kalde.