Storsprekk for kulturskolen

Den nye kulturskolen i Elnesvågen ligger an til en kjempesprekk lenge før spaden er satt i jorda. Politikerne har bevilget 40 millioner kroner, men bygget vil trolig koste minimum 59 millioner.

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika mener en ny kulturskole vil koste minst 59 millioner kroner, langt mer enn rammen kommunestyret har satt. – Kulturskolen må bygges for framtiden, mener Ersvik. Her sammen med kulturskolerektor Randi Anita Dale foran dagens lokaler i Elnesvågen. Bildet er tatt i en annen anledning.   Foto: Vera Henriksen

Kultur

Kommunestyret vedtok i juni en kostnadsramme på 40 millioner kroner for ny kulturskole, og ba kommunedirektøren utrede alternative løsninger for bygget. Ifølge kostnadsoverslaget som kommunedirektør Per Sverre Ersvik nå legger fram for politikerne vil en kulturskole i Elnesvågen sentrum koste minst 59 millioner kroner – dersom den skal tilfredsstille et minimum av de faglige behovene skolen har. Det er altså langt mer enn det kommunestyret har satt som ramme.