Teatersjefen glad for økning - men seks linjer i budsjettforslaget gjør ham skremt

Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag er fornøyd med tilskuddet til Teatret Vårt. Men reagerer på at finansieringsmodellen for regionale kulturinstitusjoner foreslås fjernet med et pennestrøk.

Både fornøyd og bekymret: Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag ved Teatret Vårt håper forslaget om å fjerne dagens finansieringsnøkkel blir droppet.  Foto: Vera Henriksen

Kultur

- Hadde det ikke vært for de seks linjene i kapittel 323 i budsjettforslaget, ville dette vært en gledens dag. Slik det ser ut, skal vi være veldig fornøyde med det tilskuddet Teatret Vårt får. Det ligger an til 2,3 prosents økning, det er over det vi kan forvente etter pris- og lønnsvekst, sier Kristian Lykkeslet Strømskag.