Kulturpris til dugnadsgjeng

Foreninga Kråkvikas venner vart torsdag kveld tildelt Vestnes kommune sin kulturpris for 2019.

Prisvinnarane: Frå venstre Poul Erik Jensen, Finn Arne Roaldsnes og Lars Fjørtoft tok imot kulturprisen, som vart delt ut av ordførar Geir Inge Lien.   Foto: Olav Skjegstad

Kultur

Dei fekk prisen for sitt omfattande dugnadsarbeid med å gjere området ved Flatevågen og Kråkvika attraktivt som lett tilgjengeleg turområde.