Nå bemanner kommunen det nye ungdomskulturhuset

Søker to klubbarbeidere

Molde kommune søker nå to klubbarbeidere i 40 prosent stilling til det nye ungdomskulturhuset. Men hvor huset blir lokalisert, er foreløpig uavklart.

Skal ansette to nye: Kulturtjenesten søker nå etter to klubbarbeidere, som skal jobbe med ungdom i det nye ungdomskulturhuset. Utlysningen er igangsatt sjøl om kommunestyret ikke har behandlet økonomien i driften ennå. – Vi har valgt to mindre stillinger for å få kabalen til å gå opp, sier kultursjef Janny Meese. 

Kultur

MOLDE: – Et hus må vi snart få på plass, og da må vi ha nødvendig grunnbemanning, sier kultursjef Janny Meese om de to stillingsannonsene kommunen nylig har lyst ut.