Slik klinger det når pariseren tester orgelet i domkirka

Milde toner når Notre-Dame-organisten prøvespiller instrumentet før konsert.
Kultur

VIDEO: Kjell Langmyren