Retter filmtabbe i revidert budsjett

Regjeringen retter opp et arbeidsuhell og gir Filmfondet tilbake 16 millioner kroner som opprinnelig ble kuttet under budsjettforliket.
Kultur

I fjor høst ble overføringene til Filmfondet kuttet med 16 millioner kroner. Trine Skei Grande omtalte den gang saken som «et arbeidsuhell». Nå retter kulturministeren opp igjen i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Med denne overføringen vil Filmfondet være på et historisk høyt nivå, noe som gir et godt utgangspunkt for å videreutvikle det audiovisuelle feltet, sier Grande.

Norge er såkalt fokusland på European Film Market i 2019 under filmfestivalen i Berlin.