Dette er vi mest engstelige for når vi flyr. Men er det grunn til å være redd? Vi har spurt ekspertene.