Jeg har hyperventilert og besvimt på fly. Slik gikk det da jeg var på flyskrekk-kurs.