Følger du reglene? Dette er lovlig og ulovlig i naturen.