foto
En kommer tett på naturen når en kjører overlanding -det vil si reiser over land og da gjerne i bil med taktelt eller en stor passasjertruck. Her fra camp ved Spitzkoppe i Namibia. Foto: Elin Dragland

Med taktelt gjennom Namibia