- Vi vil ikke lenger gå på kjederestauranter som finnes overalt