Denne bilen vil politikerne at du skal velge. Og dette kjører de selv