27-åringen var sikret jobb lenge før endt utdanning. Her er nesten alle i arbeid fra dag én.