De fikk Barack Obama og Sir Alex Ferguson til Norge. Én av dem ble total flopp.