Flere får nei på boliglån fra bankene etter innstrammingen