Har du sjekket jordfeilbryteren? Det er dødsviktig.