Sterk boligprisvekst femte måned på rad: Hvorfor har markedet snudd?