Treghet i boligmarkedet: – Det er vanskeligere å få inn det første budet. Kjøperne er veldig selektive.