– Hvis selger vet at det er eksempelvis skjeggkre eller råte i huset, har han eller hun sjølsagt plikt til å opplyse om det

foto