Skal man vaske vegger og tak? Ja, sier ekspertene.