Ordningen skulle øke verdien på boligen din, men ingen bryr seg