– Det er ikke fred å få, jeg er som et piska skinn

foto