Denne skinnende metallkolossen huser 73 leiligheter og renser byluften