Boligprisstatistikken: Boligprisene litt opp i mars