Måtte betale 290.000 kroner for å gå ut av fastrentekontrakt